Kontakt
Przedszkole Miejskie nr 1 "Pod Topolą"
Strona głowna  /  Aktualności
 
Witamy na stronie naszego przedszkola!
 
 
W czasie gdy placówki są zamknięte wszelkie sprawy należy załatwiać :
przez telefon 95 752 3476 lub e – mailem pm1@onet.pl
 
 

Uwaga Rodzice!!!

Niezmiernie cieszy nas Wasza aktywność:) Otrzymujemy mnóstwo zdjęć prac dzieci, w związku z tym pragniemy zachęcic wszystkich do wykonania prac o tematyce wielkanocnej. Wysyłajcie nam zdjęcia kolorowych pisanek, kurczaków, zająców, koszyczków- wszystko co tylko przyjdzie Wam do głowy znajdzie się w galerii w zakładce Wielkanoc:) Serdecznie zapraszamy nasze przedszkolaki do dzielenia się pomysłami na prace i zabawy związane z Wielkanocą:)

 

Drodzy Rodzice!!!

Niezmiernie cieszy nas Wasza aktywność oraz chęć dzielenia się z nami zdjęciami prac i zabaw naszych przedszkolaków. W zakładce Galeria możecie zobaczyć Wasze zdjęcia nadesłane na podany poniżej email. Cieszymy się mogąc zobaczyć naszych podopiecznych, wysyłajcie nam więcej zdjęć, czekamy z niecierpliwością :)

 

Uwaga Rodzice!!!

Poniżej dostępny jest nowy harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

http://www.e-bip.org.pl/upload/00440/07603/0288911-38149061.pdf

 

 

Szanowni Rodzice!!!

          Zgodnie z nowym rozporządzeniem przerwa w naszym przedszkolu zostaje wydłużona. Wychodząc naprzeciw obecnym potrzebom oraz oczekiwaniom oraz w trosce o naszych podopiecznych udostępniamy na stornie naszego przedszkola propozycje zabaw z dziećmi. W zakładce 3,4,5- latki możecie Państwo znaleźć linki do stron, dzięki którym znajdziecie różnorodne inspiracje i pomysły:) W zakładce 6- latki  będą udostępniane teksty wierszy, bajek, opowiadań i piosenek- zachęcamy do wspólnego czytania, śpiewania. W zakładce język angielski znajdziecie linki do stron, utrwalających poznane przez dzieci w obecnym roku szkolnym słowa i zwroty w j. angielskim zawarte w rytmicznych, melodyjnych piosenkach, które są szczególnie lubiane przez nasze przedszkolaki. W kąciku logopedycznym natomiast są zawarte ćwiczenia aparatu mowy, które na pewno przyczynią się do jego rozwoju.

        Jednocześnie chcielibyśmy zachęcić wszystkie  dzieci do podejmowania różnorodnych aktywności. Przesyłajcie nam zdjęcia jak pracujecie i bawicie się z dziećmi, przesyłajcie zdjęcia prac plastycznych, które będą udostępanianie na stronie przedszkola. Chętni rodzice zdjęcia wykonanych prac mogą przesyłać na adres: msmyczpm1@wp.pl

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

11.03.2020

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-    wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

 

12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno- wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze.

 
OD PONIEDZIAŁKU 16 MARCA BR. WYCHOWANKOWIE I UCZNIOWIE NIE PRZYCHODZĄ DO PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ.
 
 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły z powodu COVID-19.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy:

  • ⇒ opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia,
  • ⇒ są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. pracownikom, zleceniobiorcom, przedsiębiorcom).

 

DRUKI POTRZEBNE DO UZYSKANIA ZASIŁKU:

  • OŚWIADCZENIE O SPRAWOWANIU OPIEKI NAD DZIECKIEM DO LAT 8
  • PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ DRUK Z- 3B wraz z oświadczeniem ( składa się w ZUS)
  • PRACOWNIK DRUK Z- 3 wraz z oświadczeniem ( pracownik składa w zakładzie pracy)
  • DRUKI MOŻNA POBRAĆ NA STRONIE ZUS, WIZYTA U LEKARZA NIE JEST W TYM CELU POTRZEBNA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021 DOSTĘPNE SĄ W ZAKŁADCE REKRUTACJA
                                            

Nasze przedszkole przystąpiło do akcji MEN "Szkoła pamięta", która kierowana do placówek oświatowych ma na celu realizację działań upamiętniających ważne wydarzenia historyczne. W ramach akcji w przedszkolu zorganizowana została zbiórka zniczy i kwiatów w celu złożenia ich w miejscach pamięci narodowej. Ponadto zaplanowano inne działania, których kulminacja nastąpi 25 października. Nasze przedszkolaki:

- wezmą udział w spotkaniu z pasjonatem historii, który przybliży im ważne wydarzenia historyczne oraz przedstawi lokalne  miejsca pamięci i zgłębi ich historię,

- obejrzą film edukacyjny "Wojtek- niedźwiedź, kótry poszedł na wojnę",

- nauczą się pieśni patriotycznej "Niepodległa, niepokorna",

- odwiedzą lokalne miejsca pamięci narodowej: Pomnik zamęczonych i pomordowanych podczas II wojny św., Pomnik ofiar stalinowskiego terroru, zmarłych i pomordowanych w łagrach, więzieniach i Syberii, głaz- pomnik ofiar OUN- UPA, Pomnik Lwa- pamięci ofiar I wojny św.

- posprzątają bezimnienne groby oraz zapalą znicze lokalnym osobistościom: lekarzom, księżom, nauczycielom, staroście.

 

 
       Tragiczne zdarzenie, które miało miejsce w jednej z warszawskich szkół, zrodziło w społecznościach przedszkolnych i szkolnych wiele pytań i obaw o sposób
zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży. W związku z powyższym w zakładce
Bezpieczne p-le znajdziecie Państwo informacje na temat bezpieczństwa w naszej placówce oraz możliwości pomocy w sytuacjach trudnych.
 
 
 
 
 
 
 

Ubezpieczenie dla dzieci

Informacja w sprawie zmian w sposobie zawierania ubezpieczeń NNW dla dzieci

            W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2016 r. o działalności  ubezpieczeniowej i asekuracyjnej, nastąpiły istotne zmiany w funkcjonowaniu i sposobie zawierania ubezpieczeń NNW dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych.

            Zmiany dotyczą m.in. ubezpieczeń zawieranych na cudzy rachunek, a takie miały miejsce w przypadku ubezpieczeń zawieranych przez placówki oświatowe.

             W świetle obowiązujących przepisów szkoła/ przedszkole nie ma obowiązku, ani wystarczających umocowań  (szczególnie po wejściu w życie regulacji RODO) do występowania jako instytucja ubezpieczająca uczniów. Takie uprawnienia ma tylko rodzic lub opiekun prawny dziecka.

            Żaden akt prawny nie nakłada na szkołę obowiązku zawierania umów ubezpieczenia uczniów przed skutkami nieszczęśliwych wypadków na terenie placówki, ani poza nią. Taki obowiązek mają tylko organizatorzy wyjazdów zagranicznych dla dzieci i młodzieży.

            Także Rada Rodziców, jako organ przedszkola, nie może zawierać umów ubezpieczeniowych, gdyż nie posiada osobowości prawnej.

            Mając na uwadze, że zdecydowana większość z Państwa jest zainteresowana posiadaniem polisy ubezpieczenia NNW swojego dziecka, przedszkole będzie umożliwiać przekazywanie informacji i propozycji od przedstawicieli towarzystw ubezpieczeniowych poprzez wiadomości na tablicy ogłoszeń w holu przedszkola.

Decyzja o ubezpieczeniu i zawarciu umowy należy wyłącznie do Państwa- rodziców/ opiekunów prawnych. Zakupu polisy należy dokonać samodzielnie.

 

Renata Borecka

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 „Pod Topolą”

W Kostrzynie nad Odrą

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Aktualności