Kontakt
Przedszkole Miejskie nr 1 "Pod Topolą"
Strona głowna  /  Aktualności
 
Witamy na stronie naszego przedszkola!
 
 
W czasie gdy placówki są zamknięte wszelkie sprawy należy załatwiać :
przez telefon 95 752 3476 lub e – mailem pm1@onet.pl
 
 
 

Informacja

 

Szanowni rodzice w związku z przekazaną przez Premiera informacją dotyczącą dalszej możliwości korzystania przez rodziców z zasiłku na dziecko w okresie epidemii COVID-19 oraz ograniczoną liczbą miejsc, jakie możemy zagwarantować dzieciom w przedszkolu (wynik założeń reżimu sanitarnego wskazanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego). Prosimy o deklarację, kto z Państwa, nie ma możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu   i zamierza korzystać z usług przedszkola w okresie od 25 maja do 26 czerwca. Informację tę prosimy przekazać wychowawcom lub dyrektorowi telefonicznie do dnia 21 maja 2020, wraz z podaniem terminu, w którym jest planowane uczęszczanie dziecka do placówki.

 

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej: z placówek w pierwszej kolejności, mogą skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo uzyskują dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Grupy mogą być mieszane wiekowo, do grupy może zostać przydzielony nauczyciel, nie będący wychowawcą dziecka. W przypadku większej liczby chętnych, niż liczba miejsc, które przedszkole może zapewnić, Organ Prowadzący może wskazać miejsce dla dziecka w innej placówce. Obecnie przedszkole do odwołania jest otwarte w godz. 7.00-15.00.

 

 

Przed przyjściem dziecka do przedszkola rodzic zapoznaje się, z procedurami udostępnionymi na stronie internetowej przedszkola oraz podpisuje stosowne oświadczenie związane z powrotem dziecka w czasie epidemii do przedszkola.

 

 

Jednocześnie przypominamy, że od 29 czerwca w miejskich przedszkolach w naszym mieście rozpoczynają się przerwy urlopowe. Rodzice, tych dzieci, które będą uczęszczały w okresie wakacji do przedszkoli, w nieprzekraczalnym terminie do 29 maja zobowiązani są złożyć do placówek stosowne wnioski, do pobrania na stronach internetowych wszystkich miejskich przedszkoli.  Po wyznaczonym terminie wnioski nie będą przyjmowane.

 

 
 
 
 
 
 
 

PRZERWA URLOPOWA W PRZEDSZKOLACH MIEJSKICH W ROKU 2020

Terminy przerw urlopowych w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Kostrzyn nad Odrą w roku szkolnym 2019/2020

Przedszkole 

 Termin przerwy urlopowej

Przedszkole Miejskie nr 1 „Pod Topolą”

 20 lipca - 28 sierpnia 2020r.

Przedszkole Miejskie nr 2 „Kostrzyńskich Papierników”

20 lipca - 28 sierpnia 2020r.

Przedszkole Miejskie nr 3 „Ekoludki”

   29 czerwca - 7 sierpnia 2020r.

Przedszkole Miejskie nr 4 „Bajka” 

   29 czerwca - 7 sierpnia 2020r.

 

 

Dyżury podczas przerw urlopowych w przedszkolach:

- Przedszkole Miejskie nr 2:  20 lipca -24 lipca 2020r. 

- Przedszkole Miejskie nr 4:  3 sierpnia - 7 sierpnia 2020r. 

 

W CZASIE WAKACJI DZIECI Z PM1 MOGĄ UCZĘSZCZAĆ :

1. OD 29 CZERWCA DO 17 LIPCA DO NASZEGO PRZEDSZKOLA „POD TOPOLĄ”

2. OD 20 LIPCA DO 24 LIPCA 2020 R. DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2 „KOSTRZYŃSKICH PAPIERNIKÓW”

3. OD 3 SIERPNIA DO 28 SIERPNIA 2020 R DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 „BAJKA”

Do każdego przedszkola składa się oddzielny wniosek.

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola na czas przerwy urlopowej/ dyżuru” składa się w terminie do 29 maja 2020 . Po wyznaczonym terminie Wnioski nie będą przyjmowane.

 

Preferowana forma składania dokumentów, to przesłanie skanu wniosku na adres mailowy wybranego przedszkola:

pm1@onet.pl

pm3kostrzyn@wp.pl

pm2kostrzyn@interia.pl

p4bajka@op.pl

 

Jeśli jednak będziecie Państwo składali dokument w placówce w wersji papierowej, pamiętajmy o zachowaniu reżimu sanitarnego: maseczka, rękawiczki, dezynfekcja rąk. Wniosek można także pozostawić w skrzynce w holu przedszkola.

Opłaty pobierane są z góry, w placówce, do której dziecko będzie uczęszczało, w terminie wyznaczonym przez dyrektora danej placówki.

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na czas przerwy urlopowej/ dyżuru dostępny  w linku poniżej:

 

http://www.e-bip.org.pl/upload/00440/07603/0296145-29964317.pdf

 

Ze względu na obecną sytuację epidemiczną terminy przerw urlopowych/dyżurów oraz ich organizacja mogą ulec zmianie!

 
 
 
 
 
UWAGA RODZICE
 
      W nowym reżimie sanitarnym przedszkole zostanie otwarte 11 maja dla dzieci, tych rodziców, którzy zadeklarowali taką potrzebę. Z pozostałymi dziećmi pozostajemy nadal w kontakcie. Przed przyjściem dziecka do przedszkola rodzic zapoznaje się z procedurami udostępnionymi na stronie internetowej przedszkola oraz podpisuje stosowne oświadczenie związane z powrotem dziecka w czasie epidemii do przedszkola. Do 24 maja przedszkole bedzie otwarte w godz. 7:00- 15:00, praca odbywać się będzie w stałej grupie łączonej. Jednocześnie informujemy, że nie posiadamy informacji jak będzie wyglądała nasza praca po 24 maja, czekamy na komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej, o czym niezwłocznie Państwa poinformujemy. Prosimy o śledzenie komunikatów na stronie internetowej przedszkola.
 
Procedury dotyczące funkcjonowania przedszkola w okresie pandemii COVID - 19 są dostępne w załącznikach poniżej. Przy powrocie dziecka do przedszkola, rodzic oświadcza, iż znane mu są treści procedur oraz podpisuje stosowne oświadczenie związane z powrotem dziecka do przedszkola.
 
1. Procedura funkcjonowania przedszkola w okresie Covid- 19
 
 
2.  Procedura postępowania na wypadek zakażenia Covid- 19
 
 
 
 
 
UWAGA RODZICE DZIECI ZGŁOSZONYCH DO PRZEDSZKOLA OD DNIA 06.05.2020
Ze względu na konieczność przygotowania placówki do przyjęcia dzieci ( opracowanie procedur epidemicznych, zakup środków dezynfekcyjnych, przygotowanie sal dziecięcych) przedszkole
nie będzie otwarte od dnia 6 maja 2020 r. Otwarcie przedszkola będzie możliwe nie wcześniej niż 11.05.2020 r. Informacje w tej kwestii będą podawane na bieżąco.
 
 
 
INFORMACJA- WOLA PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA 

 

Szanowni rodzice dzieci zakwalifikowanych w procesie rekrutacyjnym do przedszkola na   rok szk. 2020/2021, w celu potwierdzenia miejsca w naszym przedszkolu należy w terminie od 17.04.2020 do 24.04.2020 do godz. 15:00 potwierdzić pisemnie wolę przyjęcia dziecka do przedszkola. W tym roku w związku z ograniczeniami związanymi z pandemią COVID- 19 potwierdzenie woli zapisu dziecka odbywa się w formie elektronicznej poprzez przesłanie skanu lub zdjęcia dokumentu:
Wola przyjęcia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2020/ 2021, na skrzynkę mailową przedszkola: pm1@onet.pl
 

 

Dokument (druk): Wola przyjęcia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2020/ 2021 można pobrać ze strony naszego przedszkola, link poniżej
 
http://www.e-bip.org.pl/upload/00440/07603/0292157-67209561.pdf

 

Niezłożenie pisemnego potwierdzenia woli w wyznaczonym terminie będzie skutkowało nieprzyjęciem dziecka do przedszkola, bez konieczności pisemnego powiadamiania rodzica.

 

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych udostępniona zostanie zgodnie  z harmonogramem rekrutacji podanym w Zarządzeniu nr 55/2020 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą  27.04.2020.
 

 

 

 

Życzenia Wielkanocne

Zbliżające się Święta Wielkiej Nocy będą dla nas wszystkich wyjątkowe, inne niż te, które znamy.
Życzymy Państwu i naszym Przedszkolakom, aby te święta przyniosły nadzieję, radość i pogodę ducha.

 

 
 

Uwaga Rodzice!!!

Niezmiernie cieszy nas Wasza aktywność:) Otrzymujemy mnóstwo zdjęć prac dzieci, w związku z tym pragniemy zachęcic wszystkich do wykonania prac o tematyce wielkanocnej. Wysyłajcie nam zdjęcia kolorowych pisanek, kurczaków, zająców, koszyczków- wszystko co tylko przyjdzie Wam do głowy znajdzie się w galerii w zakładce Wielkanoc:) Serdecznie zapraszamy nasze przedszkolaki do dzielenia się pomysłami na prace i zabawy związane z Wielkanocą:)

 

Drodzy Rodzice!!!

Niezmiernie cieszy nas Wasza aktywność oraz chęć dzielenia się z nami zdjęciami prac i zabaw naszych przedszkolaków. W zakładce Galeria możecie zobaczyć Wasze zdjęcia nadesłane na podany poniżej email. Cieszymy się mogąc zobaczyć naszych podopiecznych, wysyłajcie nam więcej zdjęć, czekamy z niecierpliwością :)

 

Uwaga Rodzice!!!

Poniżej dostępny jest nowy harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

http://www.e-bip.org.pl/upload/00440/07603/0288911-38149061.pdf

 

 

Szanowni Rodzice!!!

          Zgodnie z nowym rozporządzeniem przerwa w naszym przedszkolu zostaje wydłużona. Wychodząc naprzeciw obecnym potrzebom oraz oczekiwaniom oraz w trosce o naszych podopiecznych udostępniamy na stornie naszego przedszkola propozycje zabaw z dziećmi. W zakładce 3,4,5- latki możecie Państwo znaleźć linki do stron, dzięki którym znajdziecie różnorodne inspiracje i pomysły:) W zakładce 6- latki  będą udostępniane teksty wierszy, bajek, opowiadań i piosenek- zachęcamy do wspólnego czytania, śpiewania. W zakładce język angielski znajdziecie linki do stron, utrwalających poznane przez dzieci w obecnym roku szkolnym słowa i zwroty w j. angielskim zawarte w rytmicznych, melodyjnych piosenkach, które są szczególnie lubiane przez nasze przedszkolaki. W kąciku logopedycznym natomiast są zawarte ćwiczenia aparatu mowy, które na pewno przyczynią się do jego rozwoju.

        Jednocześnie chcielibyśmy zachęcić wszystkie  dzieci do podejmowania różnorodnych aktywności. Przesyłajcie nam zdjęcia jak pracujecie i bawicie się z dziećmi, przesyłajcie zdjęcia prac plastycznych, które będą udostępanianie na stronie przedszkola. Chętni rodzice zdjęcia wykonanych prac mogą przesyłać na adres: msmyczpm1@wp.pl

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

11.03.2020

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-    wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

 

12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno- wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze.

 
OD PONIEDZIAŁKU 16 MARCA BR. WYCHOWANKOWIE I UCZNIOWIE NIE PRZYCHODZĄ DO PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ.
 
 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły z powodu COVID-19.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy:

  • ⇒ opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia,
  • ⇒ są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. pracownikom, zleceniobiorcom, przedsiębiorcom).

 

DRUKI POTRZEBNE DO UZYSKANIA ZASIŁKU:

  • OŚWIADCZENIE O SPRAWOWANIU OPIEKI NAD DZIECKIEM DO LAT 8
  • PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ DRUK Z- 3B wraz z oświadczeniem ( składa się w ZUS)
  • PRACOWNIK DRUK Z- 3 wraz z oświadczeniem ( pracownik składa w zakładzie pracy)
  • DRUKI MOŻNA POBRAĆ NA STRONIE ZUS, WIZYTA U LEKARZA NIE JEST W TYM CELU POTRZEBNA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021 DOSTĘPNE SĄ W ZAKŁADCE REKRUTACJA
                                            
Aktualności