Kontakt
Przedszkole Miejskie nr 1 "Pod Topolą"
Strona głowna  /  Aktualności
 
Witamy na stronie naszego przedszkola!
 
 
 
INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021 DOSTĘPNE SĄ W ZAKŁADCE REKRUTACJA
                                            

Nasze przedszkole przystąpiło do akcji MEN "Szkoła pamięta", która kierowana do placówek oświatowych ma na celu realizację działań upamiętniających ważne wydarzenia historyczne. W ramach akcji w przedszkolu zorganizowana została zbiórka zniczy i kwiatów w celu złożenia ich w miejscach pamięci narodowej. Ponadto zaplanowano inne działania, których kulminacja nastąpi 25 października. Nasze przedszkolaki:

- wezmą udział w spotkaniu z pasjonatem historii, który przybliży im ważne wydarzenia historyczne oraz przedstawi lokalne  miejsca pamięci i zgłębi ich historię,

- obejrzą film edukacyjny "Wojtek- niedźwiedź, kótry poszedł na wojnę",

- nauczą się pieśni patriotycznej "Niepodległa, niepokorna",

- odwiedzą lokalne miejsca pamięci narodowej: Pomnik zamęczonych i pomordowanych podczas II wojny św., Pomnik ofiar stalinowskiego terroru, zmarłych i pomordowanych w łagrach, więzieniach i Syberii, głaz- pomnik ofiar OUN- UPA, Pomnik Lwa- pamięci ofiar I wojny św.

- posprzątają bezimnienne groby oraz zapalą znicze lokalnym osobistościom: lekarzom, księżom, nauczycielom, staroście.

 

 
       Tragiczne zdarzenie, które miało miejsce w jednej z warszawskich szkół, zrodziło w społecznościach przedszkolnych i szkolnych wiele pytań i obaw o sposób
zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży. W związku z powyższym w zakładce
Bezpieczne p-le znajdziecie Państwo informacje na temat bezpieczństwa w naszej placówce oraz możliwości pomocy w sytuacjach trudnych.
 
 
 
 
 
 
 

Ubezpieczenie dla dzieci

Informacja w sprawie zmian w sposobie zawierania ubezpieczeń NNW dla dzieci

            W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2016 r. o działalności  ubezpieczeniowej i asekuracyjnej, nastąpiły istotne zmiany w funkcjonowaniu i sposobie zawierania ubezpieczeń NNW dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych.

            Zmiany dotyczą m.in. ubezpieczeń zawieranych na cudzy rachunek, a takie miały miejsce w przypadku ubezpieczeń zawieranych przez placówki oświatowe.

             W świetle obowiązujących przepisów szkoła/ przedszkole nie ma obowiązku, ani wystarczających umocowań  (szczególnie po wejściu w życie regulacji RODO) do występowania jako instytucja ubezpieczająca uczniów. Takie uprawnienia ma tylko rodzic lub opiekun prawny dziecka.

            Żaden akt prawny nie nakłada na szkołę obowiązku zawierania umów ubezpieczenia uczniów przed skutkami nieszczęśliwych wypadków na terenie placówki, ani poza nią. Taki obowiązek mają tylko organizatorzy wyjazdów zagranicznych dla dzieci i młodzieży.

            Także Rada Rodziców, jako organ przedszkola, nie może zawierać umów ubezpieczeniowych, gdyż nie posiada osobowości prawnej.

            Mając na uwadze, że zdecydowana większość z Państwa jest zainteresowana posiadaniem polisy ubezpieczenia NNW swojego dziecka, przedszkole będzie umożliwiać przekazywanie informacji i propozycji od przedstawicieli towarzystw ubezpieczeniowych poprzez wiadomości na tablicy ogłoszeń w holu przedszkola.

Decyzja o ubezpieczeniu i zawarciu umowy należy wyłącznie do Państwa- rodziców/ opiekunów prawnych. Zakupu polisy należy dokonać samodzielnie.

 

Renata Borecka

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 „Pod Topolą”

W Kostrzynie nad Odrą

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Aktualności