Kontakt
Przedszkole Miejskie nr 1 "Pod Topolą"

Aktualności

 
Witamy na stronie naszego przedszkola!
 
 

 Telefon kontaktowy do przedszkola oraz e-mail 95 752 3476 lub  pm1@onet.pl

 

 

UWAGA RODZICE!
 
INFORMACJE NA TEMAT REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2023/2024  SĄ DOSTEPNE W ZAKŁADCE REKRUTACJA
 
 

OGŁOSZENIE O NABORZE
do Przedszkola Miejskiego nr 1 „Pod Topolą”
na rok szk. 2023/2024


Na podstawie:
Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.).
Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 „Pod Topolą” ogłasza nabór
na rok szkolny 2023/2024
na wolne miejsca (25 wolnych miejsc)

 

Przyjęcia dzieci do przedszkola dotyczą wyłącznie dzieci urodzonych w 2020 roku. Kryteria i harmonogram rekrutacji, wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola znajdują się na stronie internetowej przedszkola www.pm1kostrzyn.dlaprzedszkoli.eu w zakładce rekrutacja oraz w formie papierowej w siedzibie przedszkola. Wnioski wraz ze stosownymi załącznikami należy składać u dyrektora przedszkola, od 01 do 24 marca 2023 r., do godz. 15.00
Na potwierdzenie ustawowych kryteriów do wniosku należy dołączyć w zależności od potrzeb:

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność;
 • orzeczenie o niepełnosprawności kandydata;
 • orzeczenie o niepełnosprawności matki;
 • orzeczenie o niepełnosprawności ojca;
 • orzeczenie o niepełnosprawności rodzeństwa dziecka;
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu;
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.


Uwaga:

 • Dokumenty mogą być składane w oryginalne, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentów, a także w postaci kopiipoświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
 • Złożone oświadczenia podlegają weryfikacji przez upoważnioną przez Burmistrza osobę/ instytucję zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 1082 ze zm.).
 • Brak lub niepoprawne / fałszywe informacje w dokumentach spowodują odrzucenie Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, ze względów formalnych.

1. LISTY DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE W FORMIE OGŁOSZEŃ WYWIESZONYCH NA TABLICY INFORMACYJNEJ W HOLU PRZEDSZKOLA DNIA 12.04.2023. RODZICE DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH MAJĄ OBOWIĄZEK DOSTARCZENIA DO PRZEDSZKOLA PISEMNEGO POTWIERDZENIA WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA DO DNIA 19.04.2023, FORMULARZ „WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA JEST DO POBRANIA NA STRONIE INTERNETOWEJ PRZEDSZKOLA W ZAKŁADCE REKRUTACJA ORAZ W FORMIE PAPIEROWEJ W SIEDZIBIE PRZEDSZKOLA.


2. LISTY DZIECI PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE W FORMIE OGŁOSZEŃ WYWIESZONYCH NA TABLICY INFORMACYJNEJ W HOLU PRZEDSZKOLA DNIA 21.04.2023

 

 

Prezentujemy Państwu terminy przerw  pracy przedszkoli prowadzonych przez Miasto Kostrzyn nad Odrą  w roku szkolnym 2022/2023

Przedszkole

Termin przerwy w pracy przedszkola

 

Przedszkole Miejskie Nr 1 „Pod Topolą”

 

 

17 lipca - 28 lipca 2023 r.

 

Przedszkole Miejskie Nr 2 „Kostrzyńskich Papierników”

 

 

31 lipca – 11 sierpnia 2023 r.

 

Przedszkole Miejskie Nr 3 „Ekoludki”

 

 

17 lipca - 28 lipca 2023 r.

 

Przedszkole Miejskie Nr 4 „Bajka”

 

 

31 lipca – 11 sierpnia 2023 r.

 

 

Serdecznie dziękujemy pralni "Perfekt"  Michał Jaszcz za dofinansowanie czyszczenia dywanu w grupie 3- latków :)

                                                                     

 

 

Szanowni Państwo!

              Społeczność naszego przedszkola  czuje się zobowiązana do niesienia pomocy i wsparcia Ukrainy w obliczu wojny. W związku z tym organizujemy   w  naszym  przedszkolu  zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy    (żywnościowych  z  datą  długoterminową,  odzieży,  środków higienicznych itp. - lista znajduje się w holu przedszkola). Produkty najlepiej pakowane w opakowaniach zbiorczych. 

Sytuacja u naszych sąsiadów zaskoczyła nas wszystkich, poniżej zamieszczamy link z wypowiedzią psycholog Joanny Wichlińskiej- Pakirskiej  na temat "Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie?"

https://www.facebook.com/joanna.wichlinskapakirska/videos/736560047290759

 

 

 
 

WAŻNE

 

Szanowni Rodzice!

 

           We wtorek 1 września rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/ 2021. Niezmiernie się cieszymy, że znowu się spotkamy po tak długiej przerwie. Mamy nadzieję, że wypoczęci i stęsknieni wracacie w nasze przedszkolne progi :-) Szczególnie gorąco trzymamy kciuki za 3-latki!

W celu  zapewnienia jak największego bezpieczeństwa wszystkim uczęszczającym do przedszkola dzieciom, Wam Rodzice oraz pracownikom, będziemy funkcjonować w oparciu o nowe zasady tzw. reżimu sanitarnego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wymogami Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej opracowaliśmy zasady funkcjonowania przedszkola w okresie pandemii, które również zostały przekazane do Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej.

Poniżej kilka niezwykle ważnych informacji:

 • Od 1 września przedszkole pracuje w godz. 6:30 do 16:00. W godzinach porannych oraz popołudniowych grupy łączą się ze sobą.
 • Przed posłaniem dziecka 1 września do przedszkola zobowiązujemy Państwa do zapoznania się z regulaminami oraz procedurą zamieszczoną w linku poniżej oraz ich przestrzegania. Zapoznanie się z niniejszą dokumentacją należy potwierdzić wraz z przyjściem dziecka do przedszkola.

http://www.e-bip.org.pl/pm1kostrzyn/7602

 

 • Przy przyjściu dziecka do przedszkola otrzymacie Państwo stosowne oświadczenia związane z posłaniem dziecka w okresie pandemii do przedszkola wraz ze zgodą na dokonanie pomiaru temperatury ciała dziecka gdy zajdzie, ku temu potrzeba. (Do pobrania w linku powyżej lub otrzymacie je Państwo na miejscu).
 • Rodzice/ opiekunowie wchodząc do przedszkola obowiązkowo osłaniają usta i nos maseczką/używają przyłbicy i dezynfekują ręce.
 • Rodzice/opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej - szatnia. W szatni może się znajdować max. 4 rodziców z dzieckiem (dziecko odprowadza 1 opiekun) z zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem/ dziećmi w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/ dziećmi 1,5m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności- osłona ust  i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk przy wejściu (osoba dorosła, dzieci myją ręce po wejściu do sali).
 • Rodzice nie wchodzą z dziećmi do sal dydaktycznych.
 • W przypadku dostrzeżenia przez pracowników większej liczby rodziców z dzieckiem oczekujących na wejście do szatni, należy pożegnać się z dzieckiem przed szatnią, gdzie pracownicy przedszkola odbiorą dziecko (jednak nie będzie to funkcjonowało w pierwszych tygodniach września oraz w grupie 3-l). Prosimy o ograniczenie czasu przebywania w szatni do minimum, by moment przyprowadzania i odbierania dzieci przebiegał sprawnie.
 • Wszelkie niezbędne informacje dotyczące całej grupy nauczyciele będą przekazywali poprzez ustalony na zebraniach z Państwem sposób (kanały szybkiej komunikacji). Terminy zebrań podane zostaną przez wychowawców w najbliższym czasie.
 • Dzieci nie przynoszą z domu zbędnych przedmiotów, zabawek.
 • Prosimy o zaopatrzenie dzieci w  ręcznik podpisany w trwały sposób (np. markerem/wyszyte imię itp.).
 • Rodzic chcący przeprowadzić dłuższą rozmowę z nauczycielem/ dyrektorem powinien wcześniej ustalić termin takiej rozmowy.
 • Pamiętajmy, że do przedszkola może przychodzić wyłącznie zdrowe dziecko bez żadnych objawów chorobowych w tym: katar, kaszel, gorączka, wysypka itp. Dbajmy o zdrowie swoje i innych!

Wszystkich przebywających na terenie przedszkola prosimy o przyjęcie ze zrozumieniem przedstawianych zasad i obostrzeń, ich akceptację oraz o postawę odpowiedzialności za zdrowie członków całej społeczności przedszkolnej. Zachowajmy spokój i cierpliwość w tych pierwszych dniach, gdy będziemy musieli nauczyć się funkcjonować w nowej dla wszystkich rzeczywistości. Życzymy dużo zdrowia i optymizmu na nadchodzący czas :-)

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

 

 

 

Informacja

 

Szanowni rodzice w związku z przekazaną przez Premiera informacją dotyczącą dalszej możliwości korzystania przez rodziców z zasiłku na dziecko w okresie epidemii COVID-19 oraz ograniczoną liczbą miejsc, jakie możemy zagwarantować dzieciom w przedszkolu (wynik założeń reżimu sanitarnego wskazanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego). Prosimy o deklarację, kto z Państwa, nie ma możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu   i zamierza korzystać z usług przedszkola w okresie od 25 maja do 26 czerwca. Informację tę prosimy przekazać wychowawcom lub dyrektorowi telefonicznie do dnia 21 maja 2020, wraz z podaniem terminu, w którym jest planowane uczęszczanie dziecka do placówki.

 

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej: z placówek w pierwszej kolejności, mogą skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo uzyskują dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Grupy mogą być mieszane wiekowo, do grupy może zostać przydzielony nauczyciel, nie będący wychowawcą dziecka. W przypadku większej liczby chętnych, niż liczba miejsc, które przedszkole może zapewnić, Organ Prowadzący może wskazać miejsce dla dziecka w innej placówce. Obecnie przedszkole do odwołania jest otwarte w godz. 7.00-15.00.

 

 

Przed przyjściem dziecka do przedszkola rodzic zapoznaje się, z procedurami udostępnionymi na stronie internetowej przedszkola oraz podpisuje stosowne oświadczenie związane z powrotem dziecka w czasie epidemii do przedszkola.

 

 

Jednocześnie przypominamy, że od 29 czerwca w miejskich przedszkolach w naszym mieście rozpoczynają się przerwy urlopowe. Rodzice, tych dzieci, które będą uczęszczały w okresie wakacji do przedszkoli, w nieprzekraczalnym terminie do 29 maja zobowiązani są złożyć do placówek stosowne wnioski, do pobrania na stronach internetowych wszystkich miejskich przedszkoli.  Po wyznaczonym terminie wnioski nie będą przyjmowane.

 

 
 
 
 
 
 
 

PRZERWA URLOPOWA W PRZEDSZKOLACH MIEJSKICH W ROKU 2020

Terminy przerw urlopowych w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Kostrzyn nad Odrą w roku szkolnym 2019/2020

Przedszkole 

 Termin przerwy urlopowej

Przedszkole Miejskie nr 1 „Pod Topolą”

 20 lipca - 28 sierpnia 2020r.

Przedszkole Miejskie nr 2 „Kostrzyńskich Papierników”

20 lipca - 28 sierpnia 2020r.

Przedszkole Miejskie nr 3 „Ekoludki”

   29 czerwca - 7 sierpnia 2020r.

Przedszkole Miejskie nr 4 „Bajka” 

   29 czerwca - 7 sierpnia 2020r.

 

 

Dyżury podczas przerw urlopowych w przedszkolach:

- Przedszkole Miejskie nr 2:  20 lipca -24 lipca 2020r. 

- Przedszkole Miejskie nr 4:  3 sierpnia - 7 sierpnia 2020r. 

 

W CZASIE WAKACJI DZIECI Z PM1 MOGĄ UCZĘSZCZAĆ :

1. OD 29 CZERWCA DO 17 LIPCA DO NASZEGO PRZEDSZKOLA „POD TOPOLĄ”

2. OD 20 LIPCA DO 24 LIPCA 2020 R. DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2 „KOSTRZYŃSKICH PAPIERNIKÓW”

3. OD 3 SIERPNIA DO 28 SIERPNIA 2020 R DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 „BAJKA”

Do każdego przedszkola składa się oddzielny wniosek.

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola na czas przerwy urlopowej/ dyżuru” składa się w terminie do 29 maja 2020 . Po wyznaczonym terminie Wnioski nie będą przyjmowane.

 

Preferowana forma składania dokumentów, to przesłanie skanu wniosku na adres mailowy wybranego przedszkola:

pm1@onet.pl

pm3kostrzyn@wp.pl

pm2kostrzyn@interia.pl

p4bajka@op.pl

 

Jeśli jednak będziecie Państwo składali dokument w placówce w wersji papierowej, pamiętajmy o zachowaniu reżimu sanitarnego: maseczka, rękawiczki, dezynfekcja rąk. Wniosek można także pozostawić w skrzynce w holu przedszkola.

Opłaty pobierane są z góry, w placówce, do której dziecko będzie uczęszczało, w terminie wyznaczonym przez dyrektora danej placówki.

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na czas przerwy urlopowej/ dyżuru dostępny  w linku poniżej:

 

http://www.e-bip.org.pl/upload/00440/07603/0296145-29964317.pdf

 

Ze względu na obecną sytuację epidemiczną terminy przerw urlopowych/dyżurów oraz ich organizacja mogą ulec zmianie!

 
 
 
 
 
UWAGA RODZICE
 
      W nowym reżimie sanitarnym przedszkole zostanie otwarte 11 maja dla dzieci, tych rodziców, którzy zadeklarowali taką potrzebę. Z pozostałymi dziećmi pozostajemy nadal w kontakcie. Przed przyjściem dziecka do przedszkola rodzic zapoznaje się z procedurami udostępnionymi na stronie internetowej przedszkola oraz podpisuje stosowne oświadczenie związane z powrotem dziecka w czasie epidemii do przedszkola. Do 24 maja przedszkole bedzie otwarte w godz. 7:00- 15:00, praca odbywać się będzie w stałej grupie łączonej. Jednocześnie informujemy, że nie posiadamy informacji jak będzie wyglądała nasza praca po 24 maja, czekamy na komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej, o czym niezwłocznie Państwa poinformujemy. Prosimy o śledzenie komunikatów na stronie internetowej przedszkola.
 
Procedury dotyczące funkcjonowania przedszkola w okresie pandemii COVID - 19 są dostępne w załącznikach poniżej. Przy powrocie dziecka do przedszkola, rodzic oświadcza, iż znane mu są treści procedur oraz podpisuje stosowne oświadczenie związane z powrotem dziecka do przedszkola.
 
1. Procedura funkcjonowania przedszkola w okresie Covid- 19
 
 
2.  Procedura postępowania na wypadek zakażenia Covid- 19
 
 
 
 
 
UWAGA RODZICE DZIECI ZGŁOSZONYCH DO PRZEDSZKOLA OD DNIA 06.05.2020
Ze względu na konieczność przygotowania placówki do przyjęcia dzieci ( opracowanie procedur epidemicznych, zakup środków dezynfekcyjnych, przygotowanie sal dziecięcych) przedszkole
nie będzie otwarte od dnia 6 maja 2020 r. Otwarcie przedszkola będzie możliwe nie wcześniej niż 11.05.2020 r. Informacje w tej kwestii będą podawane na bieżąco.
 
 
 
INFORMACJA- WOLA PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA 

 

Szanowni rodzice dzieci zakwalifikowanych w procesie rekrutacyjnym do przedszkola na   rok szk. 2020/2021, w celu potwierdzenia miejsca w naszym przedszkolu należy w terminie od 17.04.2020 do 24.04.2020 do godz. 15:00 potwierdzić pisemnie wolę przyjęcia dziecka do przedszkola. W tym roku w związku z ograniczeniami związanymi z pandemią COVID- 19 potwierdzenie woli zapisu dziecka odbywa się w formie elektronicznej poprzez przesłanie skanu lub zdjęcia dokumentu:
Wola przyjęcia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2020/ 2021, na skrzynkę mailową przedszkola: pm1@onet.pl
 

 

Dokument (druk): Wola przyjęcia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2020/ 2021 można pobrać ze strony naszego przedszkola, link poniżej
 

 

Niezłożenie pisemnego potwierdzenia woli w wyznaczonym terminie będzie skutkowało nieprzyjęciem dziecka do przedszkola, bez konieczności pisemnego powiadamiania rodzica.

 

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych udostępniona zostanie zgodnie  z harmonogramem rekrutacji podanym w Zarządzeniu nr 55/2020 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą  27.04.2020.
 

 

 

 

Życzenia Wielkanocne

Zbliżające się Święta Wielkiej Nocy będą dla nas wszystkich wyjątkowe, inne niż te, które znamy.
Życzymy Państwu i naszym Przedszkolakom, aby te święta przyniosły nadzieję, radość i pogodę ducha.

 

 
 

Uwaga Rodzice!!!

Niezmiernie cieszy nas Wasza aktywność:) Otrzymujemy mnóstwo zdjęć prac dzieci, w związku z tym pragniemy zachęcic wszystkich do wykonania prac o tematyce wielkanocnej. Wysyłajcie nam zdjęcia kolorowych pisanek, kurczaków, zająców, koszyczków- wszystko co tylko przyjdzie Wam do głowy znajdzie się w galerii w zakładce Wielkanoc:) Serdecznie zapraszamy nasze przedszkolaki do dzielenia się pomysłami na prace i zabawy związane z Wielkanocą:)

 

Drodzy Rodzice!!!

Niezmiernie cieszy nas Wasza aktywność oraz chęć dzielenia się z nami zdjęciami prac i zabaw naszych przedszkolaków. W zakładce Galeria możecie zobaczyć Wasze zdjęcia nadesłane na podany poniżej email. Cieszymy się mogąc zobaczyć naszych podopiecznych, wysyłajcie nam więcej zdjęć, czekamy z niecierpliwością :)

 

Uwaga Rodzice!!!

Poniżej dostępny jest nowy harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

http://www.e-bip.org.pl/upload/00440/07603/0288911-38149061.pdf

 

 

Szanowni Rodzice!!!

          Zgodnie z nowym rozporządzeniem przerwa w naszym przedszkolu zostaje wydłużona. Wychodząc naprzeciw obecnym potrzebom oraz oczekiwaniom oraz w trosce o naszych podopiecznych udostępniamy na stornie naszego przedszkola propozycje zabaw z dziećmi. W zakładce 3,4,5- latki możecie Państwo znaleźć linki do stron, dzięki którym znajdziecie różnorodne inspiracje i pomysły:) W zakładce 6- latki  będą udostępniane teksty wierszy, bajek, opowiadań i piosenek- zachęcamy do wspólnego czytania, śpiewania. W zakładce język angielski znajdziecie linki do stron, utrwalających poznane przez dzieci w obecnym roku szkolnym słowa i zwroty w j. angielskim zawarte w rytmicznych, melodyjnych piosenkach, które są szczególnie lubiane przez nasze przedszkolaki. W kąciku logopedycznym natomiast są zawarte ćwiczenia aparatu mowy, które na pewno przyczynią się do jego rozwoju.

        Jednocześnie chcielibyśmy zachęcić wszystkie  dzieci do podejmowania różnorodnych aktywności. Przesyłajcie nam zdjęcia jak pracujecie i bawicie się z dziećmi, przesyłajcie zdjęcia prac plastycznych, które będą udostępanianie na stronie przedszkola. Chętni rodzice zdjęcia wykonanych prac mogą przesyłać na adres: msmyczpm1@wp.pl

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

11.03.2020

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-    wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

 

12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno- wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze.

 
OD PONIEDZIAŁKU 16 MARCA BR. WYCHOWANKOWIE I UCZNIOWIE NIE PRZYCHODZĄ DO PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ.
 
 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły z powodu COVID-19.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy:

 • ⇒ opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia,
 • ⇒ są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. pracownikom, zleceniobiorcom, przedsiębiorcom).

 

DRUKI POTRZEBNE DO UZYSKANIA ZASIŁKU:

 • OŚWIADCZENIE O SPRAWOWANIU OPIEKI NAD DZIECKIEM DO LAT 8
 • PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ DRUK Z- 3B wraz z oświadczeniem ( składa się w ZUS)
 • PRACOWNIK DRUK Z- 3 wraz z oświadczeniem ( pracownik składa w zakładzie pracy)
 • DRUKI MOŻNA POBRAĆ NA STRONIE ZUS, WIZYTA U LEKARZA NIE JEST W TYM CELU POTRZEBNA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021 DOSTĘPNE SĄ W ZAKŁADCE REKRUTACJA
                                            
Brak dodanych wpisów