Kontakt
Przedszkole Miejskie nr 1 "Pod Topolą"

Programy i plany

Programy i plany obowiązujące w placówce:

 

 • Program edukacji przedszkolnej "Nasze przedszkole", M. Kwaśniewska,

W. Żaba- Żabińska, zgodny z nową podstawą programową, MAC S.A.

 • Program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli; Macmillan Polska aut. Magdalena Appel, Joanna Zarańska, Ewa Piotrowska
 • Autorski program języka angielskiego "I like English"
 • Koncepcja pracy przedszkola ( zmodyfikowana)
 • Kodeks Przedszkolaka

 

 1. Roczny plan pracy  wychowawczo- dydaktycznej i opiekuńczej
 2. Harmonogram zajęć otwartych
 3. Roczny Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli
 4. Plan współpracy ze środowiskiem rodzinnym
 5. Plan promocji przedszkola i współpracy ze środowiskiem lokalnym
 6. Plan współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
 7. Plan współpracy ze Szkołą Podstawową nr 4
 8. Program wychowawczo – terapeutyczny
 9. Ogólnopolski program „Bezpieczne przedszkole”
 10. Program  koła tanecznego
 11. Program „Przyroda i ekologia”
 12. Program „Edukacji Regionalnej”
 13. Program adaptacyjny
 14. Program „Rytmika z elementami tańca”
 15. Program „Gimnastyka korygująca wady postawy”
 16. Program własny „Pokażmy swoją miłość” ( innowacja metodyczno-programowa, autorstwa całej rady pedagogicznej), we współpracy z międzynarodowymi partnerami w ramach eTwinning
 17. Program profilaktyki zdrowotnej „Zdrowie, bezpieczeństwo, higiena”
 18. Program profilaktyki logopedycznej
 19. Program zdrowia psychicznego "Przyjaciele Zippiego"

Kontynuacja:

 1. Udział w akcji „ Cała Polska czyta dzieciom”,
 2. Udział w akcji zbiórki nakrętek plastikowych dla chorych dzieci we współpracy z Fundacją „Zdążyć z pomocą” (3-6l)
 3. Zbiórka zużytych baterii i makulatury we współpracy z firmą Agreco (3-6l)
 4. Udział w ogólnopolskiej akcji „Wolę wodę” (3-6l)
 5. Udział w akcji „Góra grosza” (3-6l)
 6. Udział w WOŚP (3-6l)