Kontakt
Przedszkole Miejskie nr 1 "Pod Topolą"

Etwinning

W tym roku szkolnym nasze przedszkole realizuje projekty we współpracy z międzynarodowymi partnerami.

 

We wrzśniu rozpoczęliśmy działania w ramach projektu Around languages in one day!

 

Wraz z partnerami z Turcji, Francji i Rumunii podjęlismy szereg działań mających na celu celebrowanie ustanowionego 26 września międzynarodowego święta- Europejskiego Dnia Języków Obcych. Ustanowione z inicjatywy Rady Europy w 2001 roku świeto ma na celu zachęcenie wszystkich Europejczyków do nauki języków obcych oraz propagowanie różnorodności językowej i kulturowej Europy. Z okazji tego święta na całym kontynencie organizowane są liczne imprezy i spotkania.  Dlatego też wspólnie z nauczycielami z innych krajów zdecydowaliśmy się zorganizować nietypowe zajęcia z dziećmi. W grupie 6- latków dzieci bardzo entuzjastycznie podeszły do proponowanych aktywności.

 

W ramach projektu udało nam się:

- wykonać logo projektu,

- wykonać samodzielnie kartki z pozdrowieniami dla partnerów projektu, które osobiście wysłalismy do dalekiej Turcji, Rumunii, Francji oraz Polski podczas wycieczki na Pocztę,

- wykonać wordwall- ścianę słów, zawierającą codzienne zwroty w języku polskim i angielskim,

- zaspiewać piosenkę Old Mac Donald had a farm oraz wykonać własnoręcznie farmę z wykorzystaniem słów po angielsku.

 

W trakcie trwania projektu nasze przedszkolaki miały okazję poznać dzieci z innych zakątków świata, realizować wspólne inicjatywy, używając najnowszych technologii, obserwować zaprzyjaźnione przedszkolaki za pośrednictwem internetu, tableta, telefonu, nagrywać własne występy i oglądać je w przestrzeni twinspace. Dzieci dowiedziały się, że języki obce można poznawać na wiele ciekawych sposobów. Z pewnością wzrosła w nich motywacja do nauki języków obcych jak również świadomość równości praw wszystkich ludzi niezależnie od miejsca zamieszkania. Nasze przedszkolaki z niecierpliwieniem oczekiwały listów zwrotnych zawierających fotografie odległej Turcji, Rumunii i Francji- to była dla nas fascynująca przygoda.