Kontakt
Przedszkole Miejskie nr 1 "Pod Topolą"

Oferta edukacyjna

 Nasza oferta...
 

W  NASZYM  PRZEDSZKOLU  ...               

 • pracujemy od 6.30 do 16.00
 • realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego, w ramach której prowadzone są między innymi zajęcia z j. angielskiego
 • prowadzimy ciekawe i urozmaicone zajęcia dydaktyczne
 • stwarzamy możliwość uczestniczenia dzieci w zajęciach dodatkowych  (  ćwiczenia korekcyjne, rytmika, zajęcia logopedyczne, religia ) oraz                                                w kołach rozwijających zainteresowania dzieci ( koło plastyczne, taneczne, sportowe)
 • stwarzamy mozliowśc uczestniczenia dzieci w muzycznych koncertach bajkowych, przedstawieniach tetralnych promujących zdrowie i zachowanie zasad bezpieczeństwa
 • stwarzamy możliwość nawiązywania międzynarodowych kontaktów przez realizację projektów unijnych (eTwinning)  oraz udział w sportowych olimpiadach   organizowanych przez Sekcję Sportu Poszerzonego Seelow                  
 • stwarzamy możliwość szerokiej współpracy z rodzinami dzieci

ZAPEWNIAMY DZIECIOM ...

 • wszechstronny i bezpieczny rozwój w życzliwej atmosferze
 • radosne i pożyteczne spędzanie czasu
 • możliwość samorealizacji
 • rozwój kreatywnego myślenia i działania
 • bogatą ofertę edukacyjną
 • opiekę wykwalifikowanej kadry z dużym doświadczeniem
 • częste spacery, ciekawe wycieczki  i liczne uroczystości
 • dobrze wyposażoną bazę
 • rodzinną atmosferę
 • domową kuchnię
 • przestronny  plac zabaw

BLISKO WSPÓŁPRACUJEMY Z ...

 • Urzędem Miasta
 • Kuratorium Oświaty
 • Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym
 • Domem Kultury
 • Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
 • DPS- współpraca z seniorami
 • Przedszkolem Miejskim nr 2
 • Przedszkolem Miejskim nr 3
 • Przedszkolem Miejskim nr 4
 • Szkołą Podstawową nr 2 i 4
 • Biblioteką Miejską
 • Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji
 • Sekcją Sportu Poszerzonego przy Powiatowym Związku Sportowym Märkisch – Oderland z Niemiec
 • Prasą lokalną
 • Komisariatem Policji
 • Strażą Pożarną
 • Lokalnymi zakładami pracy
 • Sanepidem
 • Przychodnią lekarską „Almed”
 • Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą
 • Agencjami teatralnymi, muzycznymi, artystycznymi